ธรรมชาติบำบัด  เกษตรฯ แนะชาวสวนใช้แตนเบียน จัดการศัตรู ‘สวนมะพร้าว’ วิถีธรรมชาติบำบัด-มาตรฐานสินค้า GAP

21 ม.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธรรมชาติบำบัด  เกษตรฯ แนะชาวสวนใช้แตนเบียน จัดการศัตรู ‘สวนมะพร้าว’ วิถีธรรมชาติบำบัด-มาตรฐานสินค้า GAP

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานมะพร้าวแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว หมู่ 2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทางการเกษตร 5,018,161.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.13

โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ปาล์มน้ำมัน 1,365,586 ไร่ มะพร้าว 81,550 ไร่ ทุเรียน 81,550 ไร่ โดย อ.เกาะสมุย เป็นพื้นที่การเกษตรมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว ประมาณ 28,245 ไร่ 1,883 ครัวเรือน ที่ผ่านมาเกษตรกรทำสวนมะพร้าวประสบปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ ในปี 2555 กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณจากกองทุนวิจัย จึงได้เริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่ระบาดของแมลงดำหนาม และจัดทำแผนที่การระบาด

ต่อมาได้ดำเนินการเลี้ยงและปล่อยแตน แมลงดำหนาม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรจนสามารถเลี้ยงแตนเบียนได้เอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว อ.เกาะสมุย ขึ้นมา ส่งผลให้การระบาดของแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ด้วงแรด และด้วงงวงลด

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวนี้มีจุดเด่นในการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ มีนายวิศาล บรมธนรัตน์ เป็นประธานศูนย์ฯ มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 5 ไร่ ผลผลิต 1,584 กิโลกรัม/ไร่ สมาชิก 51 ราย ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

จากนั้น น.ส.มนัญญา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน และร่วมปล่อยแตนเบียน เพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว รวมทั้ง

มอบใบรับมองมาตรฐานสินค้า GAP พืช และพืชอินทรีย์ ตลอดจนมอบชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วย

ขอบคุณข้อมูล
https://www.naewna.com/local/629057

☎️ ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

🚨 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ 👉 https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

 

ที่มา : เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนศัตรูพืชเป็นเงิน! เกษตรกรจ.นครพนม ไอเดียแจ่ม เลี้ยงปูนารายได้เสริมช่วงปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายสุรินทร์ คุยพร ประธานกรรมการฯ เปิดเผยว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

อ่านบทความนี้

ต้องเลือกดีที่สุด! แนะวิธีเลือกซื้อต้นกล้าปาล์ม พร้อมชี้เป้าแหล่งผลิตขึ้นทะเบียนถูกต้อง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นทั้งพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด การทำสวนปาล์มน้ำมันเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพจะต้องมี

อ่านบทความนี้

ฟาร์มไก่ไข่ อารมณ์ดี จุดเริ่มต้นแนวคิด "เกษียณก่อนวัย"

‘เกษียณก่อนวัย’ แนวคิดเตรียมพร้อมชีวิตบั้นปลายจากเกษตรรุ่นใหม่อย่าง น้องมด ปุญญิศา อั่วทู เจ้าของฟาร์มไก่ และดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านภายในเวลาไม่กี่เดือน สิ่งที่ทำให้

อ่านบทความนี้