ไประดับโลก มกอช.เตรียมดันฮับแมลงโลก ชู ‘จิ้งหรีด’ ของดีโปรตีนสูงสร้างจุดแข็งความมั่นคงทางด้านอาหาร

22 ก.พ. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไประดับโลก มกอช.เตรียมดันฮับแมลงโลก ชู ‘จิ้งหรีด’ ของดีโปรตีนสูงสร้างจุดแข็งความมั่นคงทางด้านอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวในงาน Taste Bud Biobuddy Network ร่วมกับ วีเอ็นยูฯ และกลุ่ม FoodConnext จัดเสวนา Future Food Forum 2022 และ WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD คาดการณ์การบริโภคโปรตีนบวกกับกระแสความนิยมในการบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพว่า ภายใน 20 ปี “แมลง” จะเป็น protine source (แหล่งโปรตีน) สำคัญของโลก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แหล่งโปรตีนส่วนใหญ่มาจากเนื้อสัตว์จากฟาร์ม

ซึ่ง มกอช.ประเมินว่า ส่วนแบ่งตลาดโปรตีนจะเปลี่ยนเป็น สัดส่วน 40% มาจากเนื้อสัตว์จากฟาร์ม, 30% มาจากแล็บ/การเพาะเลี้ยงใหม่จากห้องแล็บ ส่วนอีก 30% มาจากแหล่งใหม่ ๆ อาทิ อาหารอนาคต (plant besed) และแมลง ซึ่งแมลงที่จัดอยู่ในสัดส่วน 30% จากแหล่งใหม่ ๆ นี้ถือเป็นสัดส่วนที่น่าสนใจมาก ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป็นนโยบายความมั่นคงทางอาหาร

โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ 3S ได้แก่ safety ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นหลักการ safety อาหารปลอดภัย ส่วน security ปีนี้หมูแพง ปริมาณหมูขาดจะรับมืออย่างไร ระยะหลังมีการเพิ่มความเข้มงวด sustainability ความยั่งยืนต้องเป็นธรรมเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่สำคัญคือ เพื่อตอบโจทย์อนาคต เฉพาะโปรตีนจากแมลงที่ว่านี้ก็คือ “จิ้งหรีด” เป็นอาหารที่มีการเลี้ยงด้วยระบบปิด การเลี้ยงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มกอช.ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) จัดเป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีด ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 20,000 ราย มีการเลี้ยงจิ้งหรีดรูปแบบแปรรูปผงโปรตีน สามารถส่งออกปีละ 20,000 ตัน

“กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็น ‘ฮับแมลงโลก’ หรือผู้ส่งออกสินค้าจิ้งหรีดหลักของโลก ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนฟาร์มจิ้งหรีดและอุตสาหกรรมอาหารใหม่ (novel food) ในการเจาะตลาดโลก 3,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่าภายใน 20 ปี แมลงจะเป็นแหล่งโปรตีนใหม่ ทำให้โปรตีนอนาคตเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแมลง ขยับขึ้นมาอยู่ใน 30%”

ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/economy/news-863593

☎️ ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

🚨 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ 👉 https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

 

ที่มา : เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทบต่อเนื่อง หมูแพงปชช.หันมารับประทานผัก ส่งผล ‘มะละกอ’ ขึ้นราคา คาดฤดูแล้งปีนี้ปลูกได้ยาก-น้ำน้อยโตช้า

นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรกร จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 32 อำเภอ มีปลูกมะละกอเพียง 19 อำเภอเท่านั้น ภาพรวมประมาณ 500 ไร่ เพราะในพื้นที่จังหวัดเกษตรกรไม่ได้ปลูกมะละกออย่างจริงจัง แต่เป็นกา

อ่านบทความนี้

นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ความร่วมมือกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องมีความ

อ่านบทความนี้

ข้าวไทยขั้นเทพวว.วิจัยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ผสมสารจาก ‘ถั่งเช่า’ เพิ่มมูลค่าสารอาหาร-อัพราคาข้าวไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ

อ่านบทความนี้