Startup และ SMEs แตกต่างกันอย่างไร?

24 ต.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Startup และ SMEs แตกต่างกันอย่างไร?

 สตาร์ทอัพ ( Startup ) คือ ธุรกิจใหม่ รองรับธุรกิจไอที เติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จำนวนมาก เริ่มต้นธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ

ช่วงแรกไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน แต่นำเสนอไอเดียแก่นักลงทุน เพื่อให้เห็นศักยภาพและขยายเป็นธุรกิจได้ภายหลัง เช่น แอปพลิเคชันต่างๆ แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่

SMEs ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตัวเอง หรือกู้ผ่านธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อเพื่อ SMEs มีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่า เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน

รัฐบาล ให้ความสำคัญพัฒนากลุ่มธุรกิจ Start UP และ SMEs ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Start UP และ SMEs ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มธุรกิจ Start UP และ SMEs เช่น การแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ไทยไปสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพ: smartsme.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป รสอบน้ำเกลือ จ.อุตรดิตถ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย เกื้อกูลตามฐานทรัพยากรในท้องถิ่น เนื่องจากอำเภอท่าปลามีพื้นที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์และให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนในอำเภอท่าปลา แต่ส่

อ่านบทความนี้

ลำไยคุณแม่ จังหวัดลำพูน

ลำไยอบแห้ง ตราลำไยคุณแม่ ใช้ลำไยคุณภาพจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สู่กระบวนการ คัด คว้าน ล้าง อย่างพิถีพิถัน สะอาด ถูกสุขอนามัย และกระบวนการอบแห้งที่ทันสมัย โดยใช้แก๊สอินฟาเ

อ่านบทความนี้

ข้าวเกรียบสด (กรือโปะสด) จ.ปัตตานี

“ข้าวเกรียบปลา” เป็นขนมขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป พื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ติดชายทะเลและประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนให

อ่านบทความนี้