พิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียน

ร้อยเอ็ด / เกษตรวิสัย / ทุ่งทอง / หมู่ 5 โพนตูม
พิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียน
22 พ.ย.62 พิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียนจานเหนือคุยแต้โนนรัง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจระดมทุนทรัพย์จากคณะศิษย์เก่าของโรงเรียน จนแล้วเสร็จใช้งบประมาณกว่าหกแสนสามหมื่นบาท น่ายกย่องชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้