ผู้ว่าเปิดงานสักระศาลหลักเมือง

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
ผู้ว่าเปิดงานสักระศาลหลักเมือง
(23 พ.ย 62) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำแต่งชุดผู้ไท ร่วมงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไท เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 "ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช้อป ใช้ OTOP” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ณ หน้าศาลากลาง เพื่อให้ประชาชน ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกาฬสินธฺุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้