ผู้ว่าเปิดงานสักระศาลหลักเมือง

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
ผู้ว่าเปิดงานสักระศาลหลักเมือง
(23 พ.ย 62) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำแต่งชุดผู้ไท ร่วมงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไท เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 "ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช้อป ใช้ OTOP” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ณ หน้าศาลากลาง เพื่อให้ประชาชน ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกาฬสินธฺุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้