กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ปัตตานี / ทุ่งยางแดง / ปากู / หมู่ 4 มะนังยง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันนี้ เด็กๆได้ร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่1 พัฒนาบริเวณข้างทาง ริมถนน โดยการเก็บขยะริมถนนและในคูน้ำ กลุ่มที่ 2 ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในและภายนอกมัสยิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานที่ในหมู่บ้าน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้