กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ปัตตานี / ทุ่งยางแดง / ปากู / หมู่ 4 มะนังยง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันนี้ เด็กๆได้ร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่1 พัฒนาบริเวณข้างทาง ริมถนน โดยการเก็บขยะริมถนนและในคูน้ำ กลุ่มที่ 2 ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในและภายนอกมัสยิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานที่ในหมู่บ้าน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้