กีฬากลุ่มสัมพันธ์ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ

อุดรธานี / วังสามหมอ / บะยาว / หมู่ 5 โคกสว่าง
กีฬากลุ่มสัมพันธ์ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกลุ่ม ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน เพื่อเชื่อมความรักสามัคคีในชุมชนตำบลบะยาว การเเข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดอาทิ ฟุตบอล เปตอง วิ่ง ฯลฯ มีนักกีฬาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ บ้านโคกสว่างหมู่ที่5 ตำบลบะยาว

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้