สภากาแฟ พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ

นราธิวาส / ศรีสาคร / เชิงคีรี / หมู่ 2 ตามุง
สภากาแฟ พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นาย รอสาลาลี สาและ กำนันตำบลเชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จัดสภากาแฟยามเช้า พรัอมเชิญหน่วยงานราชการและชาวบ้านในพื้นที่ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา ณ ที่ทำการบ้านตามุง ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้