สำนักงานเกษตรจังหวัดทำบุญวันพ่อ

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดทำบุญวันพ่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจัดตั้งโรงทานในงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการจัดทำโรงทานจากบุคลากรของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้