สำนักงานเกษตรจังหวัดทำบุญวันพ่อ

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดทำบุญวันพ่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจัดตั้งโรงทานในงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการจัดทำโรงทานจากบุคลากรของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้