แนวทางเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-อีอีซี พร้อมทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม

27 พ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-อีอีซี พร้อมทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม

การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ได้วางวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย และการท่องเที่ยวคุณภาพและสนับสนุนการค้าผ่านแดนในเขตภาคตะวันตก

การเชื่อมต่อคมนาคมขนส่งและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระจายความเจริญและสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พื้นที่ภาคกลางและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยดำเนินการ 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  1. การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเชื่อมท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์
  2. เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เชื่อมต่อกันได้ในอนาคต
  3. พัฒนาด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา
  4. พัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวายกับอีอีซี

 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิงนโยบาย

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโครงการกลับไปศึกษารายละเอียด และหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่อไป

ภาคเอกชนนำเสนอประเด็นด้านนโยบายให้รัฐบาลพิจารณา 4 ข้อ ได้แก่

  1. การปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี
  2. เสนอให้มีการศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง และ โลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก (ดับเบิลยูเอสซี)
  3. การพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมและสัมมนา หรืออุตสาหกรรมไมซ์
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยใช้จุดเด่นแต่ละพื้นที่ในการดึงดูดการท่องเที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านพุทธธรรม

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 อันดับข่าวที่มีผู้เข้าชมสูงสุดใน APPLICATION "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" และ FACEBOOK FANPAGE "เน็ตประชารัฐฯ" ประจำเดือน ก.ค. 63

5 อันดับข่าว ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดใน Application "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" และ Facebook Fan Page "เน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อันดับที่1: 4 กรกฎาคม 2563

อ่านบทความนี้

สาวกเลขเด็ด เลขดัง ควรรู้

กันไว้ดีกว่าแก้ แนะนำก่อนตัดสินใจสั่งลอตเตอรรี่ออนไลน์ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลร้าน สังเกตรีวิว ลอง Search ข้อมูล เช่น Google ก่อน สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน เช่นข้อมูลการจัดส่ง ระยะเวลาก่อ

อ่านบทความนี้

ศปบ.จชต.จัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้ ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง โดยจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียน/น

อ่านบทความนี้