กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

14 ก.พ. 2563 / กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

 

     กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

- การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์วิถีไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
- การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ จาก วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งทั่วประเทศ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง
- นิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์และนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ
• ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบารมีสองกษัตรา สืบสานสัมพันธ์นานาอารยประเทศ”
• ส่วนที่ 2 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ผลงานด้านศิลปะจาก คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป ทั้วประเทศ และงานศิลป์ร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติ จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย พม่า เยอรมัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.ให้สถานศึกษาเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าดูอาการ14วัน โดยไม่นับเป็นวันลา

       (24 ก.พ.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-1

อ่านบทความนี้

คกก.ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบนำร่องการบูรณาการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ระดับจังหวัด ในพื้นที่ EEC

(21 ก.พ.63) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษ

อ่านบทความนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอันดามัน ชวนคนไทยชีพจรลง South เพื่อ “บอกรักประเทศไทย” กับ "ฟ้าใสอันดามัน"

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นท

อ่านบทความนี้