กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

14 ก.พ. 2563 / กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

 

     กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

- การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์วิถีไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
- การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ จาก วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งทั่วประเทศ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง
- นิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์และนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ
• ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบารมีสองกษัตรา สืบสานสัมพันธ์นานาอารยประเทศ”
• ส่วนที่ 2 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ผลงานด้านศิลปะจาก คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป ทั้วประเทศ และงานศิลป์ร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติ จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย พม่า เยอรมัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,50ุ6 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เสียชีวิตรวม 59 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,340 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10 ราย) ร

อ่านบทความนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ANTI - FAKE NEWS CENTER ประจำวันที่ 19 กันยายน 2563

การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม วันที่ 19 กันยายน 2563 ได้เผยแพร่ ข้อเท็จจริง 1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ ข่าวบิดเบือน เรื่อง โซเดียมสะสมทำให้เกิดภาวะน้ำในหูไม่เท่

อ่านบทความนี้

เคล็ดลับการสังเกต "ข่าวปลอม"

70% ของข่าวสารที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย คือ ข่าวปลอม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนได้รู้ทันข่าวปลอม เฟซบุ๊ก จึงได้แนะเคล็ดลับ 10 ข้อในการสังเกต "ข่าวปลอม" เพื่อให้ผู้ใช้ร่วมกันหยุดการแพร่กระจายขอ

อ่านบทความนี้