ประกันภัยทางโทรศัพท์ยกเลิกอย่างไร ?

02 พ.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันภัยทางโทรศัพท์ยกเลิกอย่างไร ?

ใครที่เผลอรับสายเบอร์โทรศัพท์ที่ขายประกันทางโทรศัพท์ แล้วตกลงทำประกันกับปลายสายไปนั้น สามารถทำการยกเลิกได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ แบบยังไม่ได้ตอบตกลงทำสัญญา และเผลอตกลงทำสัญญาแต่ต้องการบอกเลิกภายหลัง

กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ตอบตกลงทำสัญญา
- หากไม่ต้องการทำประกันภัยให้ขอวางสายทันที โดยบริษัทประกันจะไม่สามารถโทรกลับมาเสนอขายอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนตั้งแต่วันที่โดนปฎิเสธ
- ถ้าตัวแทนประกันไม่ยอมวางสาย ให้ขอชื่อ - นามสกุล และชื่อบริษัทประกัน เพื่อแจ้งต่อ คปภ. สายด่วน 1186
- ผู้บริโภคมีสิทธิสอบถามตัวแทนประกันว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมาได้อย่างไร
- การเสนอขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ ทำได้ในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ยกเว้นกรณีที่ยินยอมนัดหมายล่วงหน้า หากโทรเกินเวลา จดชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของตัวแทนแจ้งต่อ คปภ. สายด่วน 1186

กรณีที่ 2 เผลอตกลงทำสัญญาแต่ต้องการบอกเลิกภายหลัง
- ถ้ายังไม่ได้รับกรมธรรม์ สามารถบอกเลิกได้ตลอดเวลา
- ถ้าได้รับกรมธรรม์แล้ว สามารถขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมธรรม์
- ทำจดหมายบอกเลิกสัญญาพร้อมแนบกรรมธรรม์ประกันชีวิตส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย
- หากชำระเบี้ยประกันเป็นเงินสดหรือกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ให้แนบสำเนาบอกเลิกสัญญาแจ้งไปยังบริษัทบัตรเครดิตทั้งสองกรณี บริษัทประกันต้องคืนเงินทั้งหมดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งยกเลิก
- หากบริษัทประกันปฎิเสธการยกเลิกประกัน สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ หรือ สายด่วน 1186

ทั้งนี้ การติดต่อขายประกันทางโทรศัพท์จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริโภคก่อน และก่อนการเสนอขาย ตัวแทนประกันต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกัน ซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิ์ปฏิเสธ หรือเอาข้อมูลของผู้ขายประกันไปตรวจสอบก่อนทำประกันได้

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระวัง  ถูกแฮกข้อมูล เพราะดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี 

มิจฉาชีพทำทุกวิถีทางเพื่อสอดแนม และแฮกเอาข้อมูลส่วนบุคคล เหยื่อบางรายมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือก็อาจตกเป็นเหยื่อง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกแฮกจากกรุ๊ปแชท เพ

อ่านบทความนี้

เปิดแนวทางรับมือเมื่อ เงินหายจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

1. แจ้งอายัดบัตรเดบิต/เครดิตทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเลขหน้าบัตร รวมถึงรหัส cvv ไปใช้2. ติดต่อ call center ของธนาคารต้นเรื่อง และดำเนินการตามขั้นตอนธนาคารเพื่อปฏิเสธการจ่ายรายการหรือธุรกรรมต่าง

อ่านบทความนี้

 เตือนภัย มิจฉาชีพปลอมไลน์เป็นครูหลอกให้โอนเงิน 

เริ่มใกล้จะเปิดเทอมแล้ว คงมีผู้ปกครองหลายคน เตรียมตัวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลาน แต่ในช่วงเวลานี้ ก็ได้มีมิจฉาชีพอาศัยจังหวะในช่วงเปิดเทอม ปลอมไลน์เป็นครูอาจารย์ เข้าไปในไลน์กลุ่มของเด็กนักเรีย

อ่านบทความนี้