เหรียญหลวงพ่อพระปืดแห่งชุมชนวัดปราสาทแก้ว

.จังหวัด.สุรินทร์
เหรียญหลวงพ่อพระปืดแห่งชุมชนวัดปราสาทแก้ว
#เหรียญหลวงพ่อพระปืด หลวงพ่อพระปืด ชาวบ้านมักจะเดินทางมาเสี่ยงทายยกองค์พระ หลวงพ่อพระปืดเป็นพระพุทธรูปโบราณสันนิษฐานสร้างเมื่อประมาณพุทธศวรรษที่ 23-24 หรือสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยพระปืดประดิษฐาน ณ วัดปราสาทแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปราสาทแก้วเป็นโบราณก่อด้วยอิฐ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระปืด” สภาพแวดล้อมโดยรอบปราสาท มีลักษณะเป็นชุมชนโบราณซึ่งมีกำแพงคูน้ำล้อมรอบ ๒ ชั้น และยังมีร่องรอยให้เห็นในสภาพปัจจุบันที่ชัดเจน พุทธศาสนิกชนและชาวบ้านทั่วไปให้ความนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพลวงพ่อพระปืดซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่พระครูสถิตวรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดปราสาทแก้ว 0816004935

รูปภาพเพิ่มเติม