7 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ จากภัยแล้ง

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ จากภัยแล้ง
 1. อหิวาตกโรค
 2. โรคอุจจาระร่วง
 3. โรคบิด
 4. โรคบิดอมีบา
 5. โรคอาหารเป็นพิษ
 6. โรคไวรัสตับอักเสบเอ
 7. โรคไข้ไทฟอยด์

การป้องกันโรค

 • รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่รับประทานอาหารค้างมื้อหรือควรอุ่นทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
 • รับประทานกันเป็นกลุ่มควรมีช้อนกลางในการตักอาหาร
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม
 • ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำที่ต้มสุก น้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิทหรือมีเครื่องหมาย อย.
 • กำจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
 • ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการปวดท้องเกร็ง และถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ การรักษาเบื้องต้น โดยกินน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่

ห้ามกินยาหยุดถ่าย

หากอาการไม่ดีขึ้น คลื่นไส้อาเจียนมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

บทความที่เกี่ยวข้อง

บขส. และรถร่วม แจ้งงดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางสายยาวที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร จนกว่าสถานการณ์ระบาด COVID - 19 กลับสู่ภาวะปกติ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ

อ่านบทความนี้

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้