ข่าวชุมชน

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน กาฬสินธุ์

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำ

อ่านบทความนี้

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " โรงเรียนดารุสลาม ต.นาเคียน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาได้ร่วมกับภาคประชาชน นักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกันทำความ

อ่านบทความนี้

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้

หน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 101

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอติพร อุตตะมะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ นาใจคง นางสาวอรพิน จารุจิตร เเ

อ่านบทความนี้

กิจกรรมวีนเด็กแห่งชาติเกษตรวิสัย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะหลังเทศบาลฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยมีท่านนายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน โดยมีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มากมาย ออกร้าน แจ

อ่านบทความนี้

กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง” เพื่อสุขภาพและหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ มีนักกีฬาสมัครเข้าวิ่งจากจังหว

อ่านบทความนี้

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าพร้อมสวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในกิจกรรมจิตอาส

อ่านบทความนี้

โครงการสร้าสำนึกเยาวชนคัดแยกขยะ

นที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกิจกร

อ่านบทความนี้

แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่11

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุ สว.เกมส์ ครั้งที่ 11 โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิ

อ่านบทความนี้

โครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "

โครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ข้าราชการตำรวจและชาวบ้านร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทางถนน บริเวณเส้นทาง ถนนบ้านปากพูน เพื่อให้เส้นทางถนนไม่เกิดป่าไม้รกร้าง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางถนน และเพื่อไม่ให้เกิดอ

อ่านบทความนี้

เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน อุดรธานี

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายวีระชัย วงษ์อ้วน ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.ร่วมเข้าแถวเคารพธงช

อ่านบทความนี้

ส่วนราชการและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อุดรธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้นำปกครองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและ อสม. บ้านหนองหญ้าไซ ไทรทอง โพธิ์งาม พร้อมกับผู้จัดการเจแอนด์พีทราเวล มอบความสุข สร้างสุขภาพจิตให้กับชมรมผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุคผู้สูงอายุโครงก

อ่านบทความนี้

อบต.ทุ่งทอง จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 9

วันที่ 21-27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต. ทุ่งทอง อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้ง 9 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคี และห่างไกลยาเ

อ่านบทความนี้

จังหวัดออกเยี่ยมYSF 101

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใน Young Smart Farmer ของจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใน Young Smart Farmer ของจังหวัดร้อ

อ่านบทความนี้

พัฒนาที่ดินประชุมวางแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาเกษตรกร ที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านโคกสว่าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงแนวทางและจัดทำแผนในการส่งเส

อ่านบทความนี้

อบรม YSF. ปี62. กาฬสินธุ์

เกษตรกาฬสินธุ์มุ่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่

อ่านบทความนี้

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น ศ.ปถ. ต.หนองกุงทับม้า ร่วมกับ ปกครอง อสม. รพสต. จิตอาสา และประชาชนในตำบล ได้ร่วมกันเดิน รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พร้อม ติดสติ๊กเกอร์ แผ่น cd กับรถเพื่

อ่านบทความนี้

ภาคเอกชนร่วมบริจาคทุนการศึกษา โรงเรียนดงง่าม นางาม อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 25 ธันวามคม 2562 ท่านผู้บริหารบริษัท พีเอส.โปรดักชั่น 2016 จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนดงง่ามนางาม จำนวน 25,000 บาท พร้อมชุดกีฬานักเรียน จำนวน 115 ชุด อุปกร

อ่านบทความนี้

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่นี่วังสามหมอ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายธวัช พรมโสภา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส โดยมีลงซานต้า แจกของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆและมีการแลกขงขวัญกัน มีการละเล่นและโชว์ร้องเพลงประกวดเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานและการกล

อ่านบทความนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ออกอบรมการจัดเวทีวิเคราห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล ณ ศาลาประชาคม หมู่9 ต.พิศาล อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการส่งเสริมเรียนรู้ใช้ชาวบ้าน จำนวน30ราย ส่งเสริ

อ่านบทความนี้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวออกเก็บตัวอย่างข้าว

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นาย สฤษดิ์ นาใจคง และนายสันติ นามนาท เจ้าหน้าที่เกษตร ออกเก็บตัวอย่างข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ

อ่านบทความนี้

เจ้าหน้าที่เมล็ดพันธุ์ข้าวสุ่มตรวจข้าวพันธุ์ดี

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวรคุณ ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ นายธวัชชัย วงษ์ภูธร นายสันติ นามนาท นายภาคภูมิ ผากา และนายวิเ

อ่านบทความนี้

อำเภอลำดวนเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 20 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอลำดวน ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยร่วมกับส่วนราชการ อปท. สถานศึกษา รณรงค์ให้ความรู้

อ่านบทความนี้

ฝึกทบทวน อส.อชล. กำลัง องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

20/12/2562 ฝึกทบทวนร่างกายและการ ปฏิบัติหน้าที่ทบทวนความรู้ของ อส.สำรอง ประจำเดือน ธันวาคม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานอย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งใน 7 วัน อันตรายในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ดูแลตวามปลอด

อ่านบทความนี้

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ โดยผู้บริหารและคณะวิทยากร ได้ให้การต้อนรับ เยาวชน จากกศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 150 คน ในกิจกรรมป่าเพื่อชีวิต ซึ่งคณะวิทยากรได้ให้ความรู้ในการปลูกป

อ่านบทความนี้

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ อบต.ยาบีพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี​ ได้ออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ อบต.ยาบีพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี​ โดยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า​ และ​ รถจักรยานยนต์​ ให้ก

อ่านบทความนี้

อบรมชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ประธาน วชส.เกษตรอินทรีย์เกษตรวิสัย อบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกผักแบบปลอดสารเคมี ณ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพ

อ่านบทความนี้

อบรมเกษตรปราดเปรื่อง

วันนที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม

อ่านบทความนี้

จ.กาฬสินธุ์เปิดตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดนัดประชารัฐบ้านโฮม

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ) สมาคมสงเสริมธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนยกระดับสินค้า OTOP เปิดตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดนัดประชารัฐบ้านโฮม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ฟินจุใจ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวา

อ่านบทความนี้

ชาวคำโคกสูงประชาคมโครงการไฟฟ้าส่องสว่างฯโดยท่านนายอำเภอวังสามหมอออกตรวจเยี่ยมกิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้ - เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมเพื่อปรึก

อ่านบทความนี้

ศูนย์การเรียนชุมชนโนนสวาง เข้าร่วม กีฬา กศน.เกมส์

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม มหกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 5 นำทีมโดย นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ผู้บริห

อ่านบทความนี้

วัดน้อยเจริญศรีจัดงานอบรมระดมธรรม

วันที่15-21 ธันวาคม 2562 วัดป่าหนองหงษ์ ต.ทุ่งทอง จัดงานอบรมระดมธรมเข้าปริวาสกรรม ชาวบ้านในตำบลเพื่อให้ชาวบ้าวในตำบลได้เข้าปฏิบัติและร่วมทำบุญ โดยเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน

อ่านบทความนี้

งานพุทธาภิเษกพระพุทธรูป22 ปรางค์

วันที่ 14 -16 ธันวาคม 2562 วัดป่าทุ่งกุลาบ้านโพนตูม ต. ทุ่งทอง อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดงาน งานพุทธาภิเษกพระพุทธรูป 22 ปรางค์ ทางสายบุญกรุงเทพนำมาถวาย และบวชชีพรามหณ์สมโภช โดยหลวงปู่ ต้นบุญ ติกขปัญ

อ่านบทความนี้

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตำบลหนองกุงทับม้า

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ 1.หน่วย : ศอ.จอส.อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2.ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา 3.วัน เวลา : วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 4.สถานที่ : บริ

อ่านบทความนี้

วันนี้ที่ลำดวน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ชาวบ้านพร้อมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ม.7 บ้านโคกล้อ ต.ตรำดม ได้พัฒนาทำความสะอาดศาลากลางหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน

อ่านบทความนี้

คืนคุณแผ่นดิน

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน การลงประชามติ ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 12 ธันวาคม 2562 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

อ่านบทความนี้

กิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

" กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาวันชาติไทย " เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานใน พิธีรวมพลังจิตอาสาวันชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม

อ่านบทความนี้

(MOU) หมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้ เวลา 09.00 น. เป็นพยานในการบันทึกข้

อ่านบทความนี้

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

12 ธันวาคม 2562 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกัน ตัดหญ้าข้างทาง ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟ้า พัฒนาชุมชนให้ดูสะอาดเรียบร้อย และให้รถที่ผ่านไปผ่านมา ใช้ถนนได้อย่างสะดวก ตลอดถึงชาวบ้านในชุมชน ได้รับค

อ่านบทความนี้

อบรมตัดเย็บกระเป๋า

วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งก

อ่านบทความนี้

เที่ยวสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อ

บ้านดอนดู่ ม.9 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงความเป็นอยู่แบบ วิถีชาวบ้านชนบทสมัยก่อน มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สัมผัส วิธีการใช้ควายไถนา การนวดข้าว กา

อ่านบทความนี้

หนาวนี้ที่น่าน

ช่วงนี้จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคักตามธรรมชาติความงามของดินแดนถิ่นล้านนาชมเมืองแห่งความสะอาด ที่ได้รับรางวัลที่๑ แห่งความสะอาดน่าเที่ยว สัมผัสวิถีชาติตามธรรมกับคนน่าน

อ่านบทความนี้

ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 62 สำนักงานเกษตรอำเภอ นำกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ หมู่ 5 ต. ทุ่งทอง อ. เกษตรวสัย จำนวน 20 คน มาศึกษาดูงานฟาร์มปลูกผักปลอดสารของเกษตรกร อ.กระนวน เยี่ยมชมสวนของ สท.สุพัฒน์ สมตา และสวนผักกะเส

อ่านบทความนี้

วันที่ 10 ธ.ค. 62 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12

ประชุมประจำเดือน หมู่ 5 ต. เสาเภา อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12 ประจำปีพศ 2562 วาระการประชุมมีดังนี้ 1. เรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตร และปศุสัตว์ สำหรับผู้ทีียังไม่ได้ลงทะเบียน หรือส่งเอกสารป

อ่านบทความนี้