จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านดอนหมี

มหาสารคาม / พยัคฆภูมิพิสัย / เวียงสะอาด / หมู่ 7 บ้านโนนยาง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านดอนหมี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงสะอาด พร้อมด้วยจิตอาสาบ้านดอนหมี หมู่ 8 และ หมู่ 20 ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและกำจัดลูกน้ำยุงลายมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คนผลทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้