Big Cleaning สำนักงานเกษตรจังหวัด

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
Big Cleaning สำนักงานเกษตรจังหวัด
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้จัดกิจกรรมในเรือนจำเดือนละ ๑ แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้