Big Cleaning สำนักงานเกษตรจังหวัด

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
Big Cleaning สำนักงานเกษตรจังหวัด
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้จัดกิจกรรมในเรือนจำเดือนละ ๑ แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้