สำรวจพื้นที่ปลูกมันและสร้างการรับรู้โรคใบด่าง ในพื้นที่อำเภอลำดวน

สุรินทร์ / ลำดวน / ลำดวน / หมู่ 9 บ้านโคกกะดวด
สำรวจพื้นที่ปลูกมันและสร้างการรับรู้โรคใบด่าง ในพื้นที่อำเภอลำดวน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางประหยัด แก้วเอก เกษตรอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นายพินิจ มังกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรัญณีย์ ภารเจิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทุย พวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน ตำบลตระเปียงเตีย สำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 5 แปลง และสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง แก่เกษตรกรจำนวน 15 ราย

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้