สำรวจพื้นที่ปลูกมันและสร้างการรับรู้โรคใบด่าง ในพื้นที่อำเภอลำดวน

สุรินทร์ / ลำดวน / ลำดวน / หมู่ 9 บ้านโคกกะดวด
สำรวจพื้นที่ปลูกมันและสร้างการรับรู้โรคใบด่าง ในพื้นที่อำเภอลำดวน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางประหยัด แก้วเอก เกษตรอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นายพินิจ มังกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรัญณีย์ ภารเจิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทุย พวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน ตำบลตระเปียงเตีย สำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 5 แปลง และสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง แก่เกษตรกรจำนวน 15 ราย

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้