โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลผาสุก

อุดรธานี / วังสามหมอ / ผาสุก / หมู่ 5 ดงกลาง
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลผาสุก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายคำใหม่ แสงใส พร้อมคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะ แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านเพื่อนันทนาการ การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การประกอบอาหารง่ายๆและร่วมรับประทาน สร้างความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้