สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดยพระครูพนมวนาภิวัฒน์เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์

นครราชสีมา / เมืองนครราชสีมา / โคกสูง / หมู่ 9 ลำเชิงไกร
สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดยพระครูพนมวนาภิวัฒน์เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป สอบในสนามหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดย พระครูพนมวนาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้