สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดยพระครูพนมวนาภิวัฒน์เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์

นครราชสีมา / เมืองนครราชสีมา / โคกสูง / หมู่ 9 ลำเชิงไกร
สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดยพระครูพนมวนาภิวัฒน์เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป สอบในสนามหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพิธีเปิดการปฐมนิเทศการสอบโดย พระครูพนมวนาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ณ สนามสอบวัดลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้