เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา / ปง / ออย / หมู่ 1 ดอนเงิน
เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันตำบลนาปรัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุข ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวม่อนแสนสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ม่อนแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปงประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลหมอก 360 องศา ได้นานถึง 3 ชั่วโมง (05.00 น. – 08.00 น.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทิศเหนือชมทิวทัศน์ยอดดอยภูลังกา ทิศใต้ชมทิวทัศน์ดอยภูนาง ทิศตะวันออกชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยผาช้าง-ผาวัว และทิศตะวันตกชมพระอาทิตย์ตกดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ การเดินทางสะดวก เริ่มต้นจากสามแยกแสนสุขไปตามถนนสายปง – เชียงคำ ประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินลูกรังอีก 3 กิโลเมตรถึงม่อนแสนสุข ทั้งนี้ ม่อนแสนสุขจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทะเลหมอกได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้