เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา / ปง / ออย / หมู่ 1 ดอนเงิน
เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันตำบลนาปรัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุข ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวม่อนแสนสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ม่อนแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปงประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลหมอก 360 องศา ได้นานถึง 3 ชั่วโมง (05.00 น. – 08.00 น.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทิศเหนือชมทิวทัศน์ยอดดอยภูลังกา ทิศใต้ชมทิวทัศน์ดอยภูนาง ทิศตะวันออกชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยผาช้าง-ผาวัว และทิศตะวันตกชมพระอาทิตย์ตกดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ การเดินทางสะดวก เริ่มต้นจากสามแยกแสนสุขไปตามถนนสายปง – เชียงคำ ประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินลูกรังอีก 3 กิโลเมตรถึงม่อนแสนสุข ทั้งนี้ ม่อนแสนสุขจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทะเลหมอกได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านบทความนี้

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจั

อ่านบทความนี้

สัมนาวางแผนศูนย์ข้าวชุมชน101

วันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้า

อ่านบทความนี้