ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อนกลไกป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล

นครศรีธรรมราช / สิชล / เสาเภา / หมู่ 5 ต้นเหรียง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อนกลไกป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อน กลไกการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล ซึ่งมี ท่านปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอสิชล เป็นประธาน ป้องกันภัยอำเภอสิชล สภ. สิชล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้มีส่วนร่วม โดยเสนอ เรื่องการลดอุบัติเหตุ ในตำบล และถนนหมู่บ้านต่างๆ รวม 16 หมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เลือกตำบลเสาเภา เป็นตำบลนำร่อง ในการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้