ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อนกลไกป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล

นครศรีธรรมราช / สิชล / เสาเภา / หมู่ 5 ต้นเหรียง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อนกลไกป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำการขับเคลื่อน กลไกการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตำบล ซึ่งมี ท่านปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอสิชล เป็นประธาน ป้องกันภัยอำเภอสิชล สภ. สิชล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้มีส่วนร่วม โดยเสนอ เรื่องการลดอุบัติเหตุ ในตำบล และถนนหมู่บ้านต่างๆ รวม 16 หมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เลือกตำบลเสาเภา เป็นตำบลนำร่อง ในการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้