อบรมมาตรฐาน GAP ข้าวกอมมะลิ

ร้อยเอ็ด / เกษตรวิสัย / ทุ่งทอง / หมู่ 5 โพนตูม
อบรมมาตรฐาน GAP  ข้าวกอมมะลิ
GAP ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ร้อยเอ็ด: เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด ได้เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานGAP ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโพนตูม เพื่อเตรียมตัวเพื่อขอรับรองมาตรฐานGAP 63 ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้