อบรมมาตรฐาน GAP ข้าวกอมมะลิ

ร้อยเอ็ด / เกษตรวิสัย / ทุ่งทอง / หมู่ 5 โพนตูม
อบรมมาตรฐาน GAP  ข้าวกอมมะลิ
GAP ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ร้อยเอ็ด: เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด ได้เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานGAP ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโพนตูม เพื่อเตรียมตัวเพื่อขอรับรองมาตรฐานGAP 63 ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้