ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย-เน้นหารือสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล

26 พ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย-เน้นหารือสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน (ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยี 5G) และแผนการของฝ่ายออสเตรเลียในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการประชุมในด้านไซเบอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย และ H.E. Mr. Allan McKinnon PSM ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการจัดตั้งสำนักงานความปลอดภัยทาง ไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Agency: NCSA) ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนาเครือข่าย 5G และความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเข้าเตรียมพร้อมประเทศเพื่อสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย มีความประสงค์ให้สถานศึกษาในประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยเครือข่าย และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ H.E. Mr. Allan McKinnon PSM ได้ตกลงให้การสนับสนุนไทยด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์ที่เป็นประเด็นสำคัญ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และยินดีส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม

อ่านบทความนี้

สิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อเกิดน้ำท่วม

น้ำหลาก : ไม่เดินทางไปในเส้นทางที่น้ำหลาก โรคที่มากับน้ำ : ต้องสวมรองเท้าบูทกันน้ำ ล้างเท้าให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง อุบัติเหตุ : ห้ามขับขี่ยานพาหนะในที่น้ำท่วมขัง อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด : ห้ามเข้าใกล้

อ่านบทความนี้

สป.ศธ.จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แก่ข้าราชการระดับชำนาญการ ในหน่วยงานส่วนกลาง และสำ

อ่านบทความนี้