รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมร่วมรัฐมนตรีอาเซียน เร่งผลักดันพัฒนา เมืองอัจฉริยะอาเซียน - เกาหลีใต้ ในปี 2563

27 พ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมร่วมรัฐมนตรีอาเซียน เร่งผลักดันพัฒนา เมืองอัจฉริยะอาเซียน - เกาหลีใต้ ในปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานร่วมกับ นางคิม ยุน มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม ของเกาหลีใต้ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (The ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Smart City) โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นผู้แทนประเทศไทย ประชุมร่วมกับรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงของประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ก่อนการประชุม นายพุทธิพงษ์ฯ ได้มีการร่วมหารือทวิภาคีไทยเกาหลีใต้กับนางคิม ยุน มี เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมุ่งเน้นในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาเมือง (Smart Urban Development) ความปลอดภัย (Smart Safety) คมนาคม (Smart Transport) และระบบบริหารจัดการน้ำ (Smart Water) เป็นต้น โดยการเจรจานั้น ประเทศไทยและเกาหลีใต้จะมีแนวทางการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยร่วมกันในปี 2563 ถึง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย (K-SCON) 2) การร่วมลงทุนในเมืองอัจฉริยะผ่าน Plant, Infrastructure, and Smart City Fund (PIS Fund) 3) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมืออัจฉริยะอาเซียน เกาหลีขึ้นในประเทศไทย (Smart City Cooperation Center) 4) โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านเมืองอัจฉริยะ (Training Program) 5) การจัดงานมหกรรมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเมืองอัจฉริยะไทย-เกาหลีใต้ นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ และ นางคิม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการขนส่งและการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของเมืองอัจฉริยะ ดีป้า ร่วมกับ Korea Transport Institute Korea Transport Institute และ Korea Research Institute for Human Settlements ของเกาหลีใต้

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาตื ตอกย้ำกระแส บ้านถูกทั่วไทย ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะฯ ปี 2563 

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์คลองบางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน โครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” ณ ตลาดริมคลองบางหลว

อ่านบทความนี้

ปภ.ระดมพล สูบ ขุด เจาะน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลรวมกว่า 100 คัน ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นสูบน้ำเติมแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น และเป่าล้างบ่อบา

อ่านบทความนี้