ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเก็บภาพไฟประดับหลากสีสันบริเวณตรงกลางที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้นานาล้อมรอบตัวเลขเก้าไทยสีเหลือง

08 ธ.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเก็บภาพไฟประดับหลากสีสันบริเวณตรงกลางที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้นานาล้อมรอบตัวเลขเก้าไทยสีเหลือง

การจัดแสดงนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงค่ำประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างหนาแน่นหลังสภาพอากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะการเปิดไฟประดับหลากสีสันบริเวณตรงกลางที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้นานาสีสันหลากหลายสายพันธุ์ล้อมรอบตัวเลขเก้าไทยสีเหลืองได้อย่างลงตัวสวยงามในรูปแบบของสวนดอกไม้ย่อมๆ ตลอดจนล้อมรอบบ่อน้ำพุและล้อมรอบการแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ ด้วยการเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก

หนึ่งในประชาชนที่มาชมนิทรรศการ กล่าวว่า ประทับใจการจัดตกแต่งสวนด้วยดอกไม้และไฟประดับสีสันต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเลขเก้าไทยที่สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์มาปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ต่อเนื่อง    

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง ได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. ส่วนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. -21.00 น. 

ภายในงานยังมีกิจกรรมการบริการประชาชนมากมาย เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาตื ตอกย้ำกระแส บ้านถูกทั่วไทย ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะฯ ปี 2563 

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์คลองบางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน โครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” ณ ตลาดริมคลองบางหลว

อ่านบทความนี้

ปภ.ระดมพล สูบ ขุด เจาะน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลรวมกว่า 100 คัน ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นสูบน้ำเติมแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น และเป่าล้างบ่อบา

อ่านบทความนี้