📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

23 ก.พ. 2564 / กระทรวงวัฒนธรรม
📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย
:
๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
๑.๒ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
๑.๓ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
๑.๔ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)
:
๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่
๒.๑ นายอเนก นาวิกมูล
๒.๒ นางสาวอรสม สุทธิสาคร
:
๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่
๓.๑ นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
๓.๒ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)
๓.๓ นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
๓.๔ นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๕ นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๖ นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ติดเชื้อสะสม 25,764 ราย (เพิ่มขึ้น 72 ราย)  เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย ติดเชื้อในประเทศ 63 ราย เสียชีวิตรวม 83 ราย  รักษาห

อ่านบทความนี้

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช

อ่านบทความนี้

ศธ.เตรียมแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Post author

(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ นาย

อ่านบทความนี้