มาตรฐานสากล!! เกษตรฯนำร่อง2รายแรกของไทย ยกระดับ ‘นาเกลือGAP’ รอขึ้นทะเบียน2หมื่นไร่-เพิ่มช่องทางขาย

21 มี.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรฐานสากล!! เกษตรฯนำร่อง2รายแรกของไทย ยกระดับ ‘นาเกลือGAP’ รอขึ้นทะเบียน2หมื่นไร่-เพิ่มช่องทางขาย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีจำนวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด (สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี) 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อที่ 19,041.27 ไร่

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรทั้ง 2 ราย อย่างไรก็ดี มีเกษตรกรนาเกลือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรองเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจรับรองแปลงนาเกลืออย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ในพื้นที่การผลิตเกลือทะเล 3 จังหวัดที่มีผลผลิตเกลือทะเลค้างสต๊อก จากปีการผลิต 2562/63

โดยชดเชยส่วนต่างราคาขายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร ตันละ 250 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ผลผลิตไม่เกินรายละ 443.40 ตัน ผลการดำเนินงานชดเชยส่วนต่างค่าจำหน่ายเกลือทะเลให้เกษตรกร 111 ราย เกลือทะเล 39,841.17 ตัน แบ่งเป็น จ.เพชรบุรี 107 ราย เกลือทะเล 33,067.42 ตัน จ.สมุทรสาคร 36 ราย เกลือทะเล 6,173.75 ตัน และ จ.สมุทรสงคราม2 ราย เกลือทะเล 600 ตัน

ซึ่งจำนวนเกลือทะเลที่เข้าร่วมโครงการและการชดเชยส่วนต่างค่าจำหน่ายเกลือทะเลคิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมายโครงการ

ขอบคุณข้อมูล
https://www.naewna.com/local/639940

☎️ ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

🚨 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ 👉 https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

 

ที่มา : เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทบต่อเนื่อง หมูแพงปชช.หันมารับประทานผัก ส่งผล ‘มะละกอ’ ขึ้นราคา คาดฤดูแล้งปีนี้ปลูกได้ยาก-น้ำน้อยโตช้า

นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรกร จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 32 อำเภอ มีปลูกมะละกอเพียง 19 อำเภอเท่านั้น ภาพรวมประมาณ 500 ไร่ เพราะในพื้นที่จังหวัดเกษตรกรไม่ได้ปลูกมะละกออย่างจริงจัง แต่เป็นกา

อ่านบทความนี้

นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ความร่วมมือกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องมีความ

อ่านบทความนี้

ข้าวไทยขั้นเทพวว.วิจัยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ผสมสารจาก ‘ถั่งเช่า’ เพิ่มมูลค่าสารอาหาร-อัพราคาข้าวไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ

อ่านบทความนี้