เตือนสวนยางพารา! มาพร้อมฝนกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ กยท.แนะวิธีการป้องกันกำจัด

04 ก.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เตือนสวนยางพารา! มาพร้อมฝนกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ กยท.แนะวิธีการป้องกันกำจัด

🌳ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า โรคที่ตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่อยางพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อราColletotrichum โดยโรคนี้จะทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว หากพบโรคนี้ให้ดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้

กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซลเฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15-30 วัน

กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บล๊าส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก1-1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง

นอกจากนี้ โรคอีกชนิดที่พบมาก คือโรครากขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูกหากละเลยไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรครากขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดดเพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลาย ควรตรวจสอบต้นยางสม่ำเสมอ

หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออกหรือรักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้นขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้นใกล้เคียงต้นเป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) ผสมน้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค

ขอบคุณข้อมูล
naewna 

 

ที่มา เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทบต่อเนื่อง หมูแพงปชช.หันมารับประทานผัก ส่งผล ‘มะละกอ’ ขึ้นราคา คาดฤดูแล้งปีนี้ปลูกได้ยาก-น้ำน้อยโตช้า

นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรกร จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 32 อำเภอ มีปลูกมะละกอเพียง 19 อำเภอเท่านั้น ภาพรวมประมาณ 500 ไร่ เพราะในพื้นที่จังหวัดเกษตรกรไม่ได้ปลูกมะละกออย่างจริงจัง แต่เป็นกา

อ่านบทความนี้

นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ความร่วมมือกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องมีความ

อ่านบทความนี้

ข้าวไทยขั้นเทพวว.วิจัยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ผสมสารจาก ‘ถั่งเช่า’ เพิ่มมูลค่าสารอาหาร-อัพราคาข้าวไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ

อ่านบทความนี้